Ana Sayfa ADS İzmir Avukat

İzmir Avukat

169
0
Paylaş

Yargı makamının önünde gerçekleşen; tüzel veya gerçek niteliğine sahip olan kişilerin haklarını savunan, hukuki olarak müvekkiline yol gösterici olan, hukuk fakültesi mezunu bireylerin aldığı unvan İzmir avukat şeklindedir.

Latince kökenli bir kelime olan ‘Advocatus’ tan türemiş olan ‘Avukat’ kelimesi ‘yardıma çağırmak’ anlamına gelmektedir. Hukuki süreçte bir kimsenin mağdur olmasını engelleyen, yasa karşısında kişinin haklarını savunması için kendisine yardım eden, delillerin toplanması ve sunulması gibi konularda yardımcı olan bir meslek dalıdır.

İzmir Avukat Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İzmir avukat görev ve sorumlulukları oldukça değişkendir. Her dava türünün kendi içinde ve ilerleyişinde birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Ancak genel olarak avukat İzmir görev ve sorumluluklardan bahsedilecek olursa, bu durumlar şu şekilde belirtilebilir:

 • Talep edilen durumlarda hukuki görüş beyan etmek,
 • Davaların takip sürecinde işlemlerin sonuçlanana kadar yürümesini sağlamak,
 • Dava sonucu hakkında müvekkili bilgilendirmek,
 • Gerçek veya tüzel kişinin menfaatini korumak,
 • Müvekkili için gerekli tüm hukuki tedbirleri almak,
 • Uyuşmazlıklarda durumu incelemek ve ilgili birimlere bildirmek,
 • Hukuki sürece yönelik eylemleri yürütmek (delil toplama, temyiz, itiraz, karar tahsili gibi),
 • Sözleşme taslağını inceleyerek kişinin menfaatine ters düşen durumları tespit etmek, bu durumları bildirmek, gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Sözleşmeye uygun olmayan durumlarda sözleşme maddeleri esas alınarak sözleşme maddelerine uygun hareket edilmesini sağlamak.

Avukatlık mesleği 1136 numaralı kanun kapsamında ‘serbest meslek ve kamu hizmeti’ şeklinde tanımlanmaktadır. Görev ve sorumlulukları konusunda genel hususlar yukarıda belirtilmiş olup her avukatın kendi alanında farklı sorumluluklarının da olabileceği bilinmelidir.

İzmir Avukat

İzmir avukat türleri her ne kadar;

 • Ceza Avukatı
 • Borç-Alacak Avukatı
 • Boşanma Avukatı
 • Bilişim Avukatı
 • İşçi-İşveren Avukatı
 • Şirket ve Ticaret Avukatı
 • Arabulucu
 • Tazminat Avukatı
 • Doktor ve Hekim Avukatı
 • Miras Avukatı
 • Sigorta Avukatı
 • Uzlaştırmacı Avukat
 • Kamu-İdari Avukat
 • Emlak ve Emlakçı Avukatı
 • İcra Takip Avukatı
 • Patent Marka Avukatı
 • İflas Avukatı
 • İstinaf Avukatı
 • Temyiz Avukatı
 • Uluslararası Hukuk Avukatı
 • Trafik ve Kaza Avukatı
 • Vergi Avukatı
 • Tüketici Avukatı şeklinde isimlendirilse de ülkemizde bu gibi bir branşlaşma söz konusu değildir. Avukat İzmir branş isimlerinin bu şekilde anılmasının esas nedeni avukatların kendilerini belirli konularda geliştirmeleri ve bu sayede daha güçlü, profesyonel çalışmalarıdır. Bir avukat kendini birden fazla alanda da geliştirerek başka davalara bakabilir. Bu durum tamamen avukatın çalışmak istediği alanla ve kendisi ile ilgilidir.

 

Paylaş